Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 30. ledna 2013 – De Luca v. Komise

(Věc F-20/06 RENV)

„Veřejná služba – Úředníci – Vrácení věci Soudu po zrušení – Jmenování – Úředníci přeřazení do vyšší funkční skupiny na základě otevřeného výběrového řízení – Uchazeč zapsaný na seznam vhodných uchazečů před vstupem nového služebního řádu v platnost – Přechodná ustanovení upravující zařazení do platové třídy při přijetí – Zařazení do platové třídy na základě nových pravidel – Článek 12 odst. 3 přílohy XIII služebního řádu“

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Patrizia De Luca (Brusel, Belgie), (zástupci: S. Orlandi a J.-N. Louis, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupce: M. J. Currall, zmocněnec)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí Komise ze dne 23. února 2005 o jmenování žalobkyně, jež je úřednicí již zařazenou do platové třídy A*10 a úspěšnou účastnicí výběrového řízení pro platové třídy A5/A4, na pracovní místo administrátora u generálního ředitelství pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost, v části, v níž mění její zařazení z platové třídy A*10 do platové třídy A*9.Výrok rozsudkuŽaloba se zamítá.Patrizia De Luca a Evropská komise ponesou každá vlastní náklady řízení vynaložené v obou řízeních před Soudem.Evropská komise ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Patrizií De Luca v řízení před Tribunálem Evropské unie.Rada Evropské unie ponese vlastní náklady řízení.