Language of document :

Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 30. januar 2013 – De Luca mod Kommissionen

(Sag F-20/06 RENV)

(Personalesag – tjenestemænd – hjemvisning til Retten efter ophævelse – udnævnelse – tjenestemand, der får adgang til en højere ansættelsesgruppe ved en almindelig udvælgelsesprøve – ansøger opført på en reserveliste før den nye vedtægts ikrafttrædelse – overgangsregler om indplacering i lønklasse ved ansættelsen – indplacering i lønklasse i henhold til de nye regler – artikel 12, stk. 3, i bilag XIII til vedtægten)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Patrizia De Luca (Bruxelles, Belgien) (ved advokaterne S. Orlandi og J.-N. Louis)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall, som befuldmægtiget)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Kommissionens afgørelse af 23. februar 2005 om udnævnelse af sagsøgeren, som er tjenestemand og allerede indplaceret i lønklasse A*10, og som havde bestået en udvælgelsesprøve for lønklasserne A5/A4, til en stilling som fuldmægtig i GD »Retlige Anliggender, Frihed og Sikkerhed«, for så vidt som afgørelsen ændrer sagsøgerens indplacering fra lønklasse A*10 til lønklasse A*9.

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes.

Patrizia de Luca og Europa-Kommissionen bærer deres egne omkostninger i forbindelse med de to sager for Personaleretten.

Europa-Kommissionen bærer sine egne omkostninger og betaler Patrizia de Lucas omkostninger i forbindelse med sagen for Den Europæiske Unions Ret.

Rådet for Den Europæiske Union bærer sine egne omkostninger.