Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 30. jaanuari 2013. aasta otsus – De Luca versus komisjon

(kohtuasi F-20/06 RENV)

(Avalik teenistus – Ametnikud – Kohtuasja saatmine uueks arutamiseks Üldkohtule pärast lahendi tühistamist – Ametisse nimetamine – Avaliku konkursi teel kõrgemasse tegevusüksusesse siirduv ametnik – Enne uute personalieeskirjade jõustumist avaldatud konkursi reservnimekirja kantud kandidaat – Teenistusse võtmisel palgaastme ja -järgu määramise üleminekueeskirjad – Palgaastme määramine uute personalieeskirjade sätteid kohaldades – Personalieeskirjade XIII lisa artikli 12 lõige 3)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Patrizia De Luca (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Orlandi ja J.-N. Louis)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindaja: J. Currall)

Ese

Komisjoni 23. veebruari 2005. aasta otsuse, millega juba palgaastmele A*10 määratud ja palgaastmete A5/A4 konkursi läbinud ametnik nimetati õigus-, vabadus- ja turvalisusküsimuste peadirektoraadi administraatori ametikohale, tühistamine osas, milles hageja määrati palgaastme A*10 asemel palgaastmele A*9

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta P. De Luca ja Euroopa Komisjoni kohtukulud, mis on seotud kahe menetlusega Üldkohtus, nende endi kanda.

Jätta Euroopa Komisjoni kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja P. De Luca kohtukulud, mis on seotud menetlusega Euroopa Liidu Üldkohtus.

Jätta Euroopa Liidu Nõukogu kohtukulud tema enda kanda.