Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 30.1.2013 – De Luca v. komissio

(Asia F-20/06 RENV)

(Henkilöstö – Virkamiehet – Asian palauttaminen virkamiestuomioistuimeen kumoamistuomion jälkeen – Nimitys – Virkamiehet, jotka pääsevät ylempään tehtäväryhmään avoimen kilpailun kautta – Ennen uusien henkilöstösääntöjen voimaantuloa varallaololuetteloon merkitty hakija – Palkkaluokan määrittämistä palvelukseen ottamisen yhteydessä koskevat siirtymäsäännökset – Palkkaluokan määrittäminen uusien sääntöjen mukaisesti – Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 12 artiklan 3 kohta)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Patrizia De Luca (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat S. Orlandi ja J.-N. Louis)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamies: J. Currall)

Oikeudenkäynnin kohde

Komission 23.2.2005 tekemän päätöksen, jolla kantaja, joka oli jo palkkaluokan A*10 virkamies ja läpäissyt palkkaluokkia A5/A4 koskevan kilpailun, nimitettiin hallintovirkamieheksi ”Oikeuden, vapauden ja turvallisuuden” pääosastoon, kumoaminen siltä osin kuin siinä hänen palkkaluokakseen vaihdettiin palkkaluokan A*10 sijasta palkkaluokka A*9

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Patrizia De Luca ja Euroopan komissio vastaavat kumpikin omista oikeudenkäyntikuluistaan virkamiestuomioistuimessa käydyissä kahdessa menettelyssä.

Euroopan komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja se velvoitetaan korvaamaan Patrizia De Lucalle Euroopan unionin yleisessä tuomioistuimessa käydystä menettelystä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

Euroopan unionin neuvosto vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.