Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 30 ianuarie 2013 – De Luca/Comisia

(Cauza F-20/06 RENV)

[Funcție publică – Funcționari – Trimitere spre rejudecare Tribunalului după anulare – Numire – Funcționar care accede prin concurs general la o grupă de funcții superioară – Candidat înscris pe o listă de rezervă anterior intrării în vigoare a noului statut – Norme tranzitorii de încadrare în grad la recrutare – Încadrare în grad în temeiul noilor norme – Articolul 12 alineatul (3) din anexa XIII la statut]

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Patrizia De Luca (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: S. Orlandi şi J.-N. Louis, avocaţi)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentant: J. Currall, agent)

Obiectul

Anularea deciziei Comisiei din 23 februarie 2005 de numire a reclamantei, funcţionar deja încadrat în gradul A*10 şi care a reuşit la un concurs pentru gradele A5/A4, într-un post de administrator în cadrul Direcţiei Generale „Justiţie, Libertate şi Securitate”, în măsura în care modifică încadrarea acesteia din gradul A*10 în gradul A*9DispozitivulRespinge acțiunea.Doamna De Luca și Comisia Europeană suportă fiecare propriile cheltuieli de judecată în cadrul celor două proceduri desfășurate în fața Tribunalului.Comisia Europeană suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligată să suporte cheltuielile de judecată ale doamnei De Luca aferente procedurii desfășurate în fața Tribunalului Uniunii Europene.Consiliul Uniunii Europene suportă propriile cheltuieli de judecată.