Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 30. januarja 2013 – De Luca proti Komisiji

(Zadeva F-20/06 RENV)

(Javni uslužbenci – Uradniki – Vrnitev Splošnemu sodišču po razveljavitvi – Imenovanje – Uradnik, ki napreduje v višjo funkcionalno skupino na podlagi javnega natečaja – Kandidat, vpisan na rezervni seznam pred začetkom veljavnosti novih Kadrovskih predpisov – Prehodne določbe za uvrstitev v naziv ob zaposlitvi – Uvrstitev v naziv po novih pravilih – Člen 12(3) Priloge XIII h Kadrovskim predpisom)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Patrizia De Luca (Bruselj, Belgija), (zastopnika: S. Orlandi in J.-N. Louis, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnik: J. Currall, zastopnik)

Predmet

Razglasitev ničnosti odločbe Komisije z dne 23. februarja 2005 o imenovanju tožeče stranke, uradnice, že uvrščene v naziv A*10 in izbrane na javnem natečaju za naziva A5/A4, na delovno mesto administratorja na generalnem direktoratu za pravosodje, svobodo in varnost v delu, v katerem določa njeno prerazvrstitev iz naziva A*10 v naziv A*9.Izrek1.    Tožba se zavrne.2.    P. De Luca in Evropska komisija nosita vsaka svoje stroške v dveh postopkih pred Splošnim sodiščem.3.    Evropska komisija nosi svoje stroške in se ji naloži plačilo stroškov P. De Luca v zvezi s postopkom pred Splošnim sodiščem Evropske unije.4.    Svet Evropske unije nosi svoje stroške.