Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 29. ledna 2013 – Brus v. Komise

(Věc F-79/12)1

„Veřejná služba – Úředníci – Návrh na zahájení řízení – Formální náležitosti – Uvedení dovolávaných žalobních důvodů – Zjevně nepřípustná žaloba“

Jednací jazyk: nizozemština

Účastníci řízení

Žalobce: Karel Brus (Zaventem, Belgie) (zástupce: J. Duvekot, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Curral, J. Baquero Cruz a W. Roels, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Komise o odvolání žalobce z funkce a o snížení částky jeho důchodu v důsledku disciplinárního řízení zahájeného po zjištění porušení článku 11 služebního řádu.Výrok usneseníŽaloba se odmítá jako zjevně nepřípustná.Karel Brus ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.