Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 29. jaanuari 2013. aasta määrus – Brus versus komisjon

(kohtuasi F-79/12)1

(Avalik teenistus – Ametnikud – Hagiavaldus – Vorminõuded – Esitatud väited – Ilmselgelt vastuvõetamatu hagi)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Pooled

Hageja: Karel Brus (Zaventem, Belgia) (esindaja: advokaat J. Duvekot)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall, J. Baquero Cruz ja W. Roels)

Ese

Nõue tühistada komisjoni otsused vabastada hageja teenistusest ning vähendada tema pensioni summat sellise distsiplinaarmenetluse tulemusel, mida alustati personalieeskirjade artiklit 11 rikkudes.

Resolutsioon

Jätta hagi ilmse vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

Jätta Karel Brus’i kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

____________

____________

1 ELT C 319, 20.10.2012, lk 18.