Language of document :

Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 29 januari 2013 – Brus mot kommissionen

(Mål F-79/12)1

(Personalmål – Tjänstemän – Ansökan genom vilken talan väckts – Formkrav – Framställning av grunderna för talan – Uppenbart att talan inte kan tas upp till sakprövning)

Rättegångsspråk: nederländska

Parter

Sökande: Karel Brus (Zaventem, Belgien) (ombud: advokaten J. Duvekot)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall, J. Baquero Cruz och W. Roels)

Saken

Yrkande om ogiltigförklaring av kommissionens beslut att avsätta sökanden från hans tjänst och minska hans pension till följd av ett disciplinärt förfarande som inletts på grund av att artikel 11 i tjänsteföreskrifterna överträtts.

Avgörande

Talan avvisas, då det är uppenbart att den inte kan prövas i sak.

Karel Brus ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de kostnader som kommissionen haft.

____________

____________

1 EUT C 319, s. 18, 20.10.2012.