Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (трети състав) от 6 февруари 2013 г. — Marcuccio/Комисия

(Дело F-67/12)1

(Публична служба — Длъжностни лица — Иск за обезщетение — Незаконосъобразност — Изпращане на писмо относно изпълнението на съдебно решение на представител на жалбоподателя в рамките на обжалването на посоченото съдебно решение — Жалба, явно лишена от всякакво правно основание — Член 94, буква a) от Процедурния правилник)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Luigi Marcuccio (Tricase, Италия) (представител: G. Cipressa, avocat)

Ответник: Европейска комисия (представители: г-жа C. Berardis-Kayser и г-н G. Gattinara)

Предмет

Искане за отмяна на решението, с което се отхвърля искането на жалбоподателя да получи обезщетение за вредите, претърпени от него поради това че ответникът е изпратил писмо, което го засяга, на адвокат, който все още не го представлява по това дело.ДиспозитивОтхвърля жалбата като явно лишена от всякакво правно основание.Осъжда г-н Marcuccio да заплати направените от него съдебни разноски, както и съдебните разноски на Европейската комисия.Осъжда г-н Marcuccio да заплати на Съда на публичната служба сумата от 2 000 EUR.