Language of document :

Personalerettens kendelse (Tredje Afdeling) af 6. februar 2013 – Marcuccio mod Kommissionen

(Sag F-67/12) 1

(Personalesag – tjenestemænd – erstatningssøgsmål – ulovlighed – fremsendelse af en skrivelse vedrørende opfyldelse af en dom til sagsøgerens repræsentant efter appel af denne dom – søgsmål, der er åbenbart ugrundet – artikel 94, litra a), i procesreglementet)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien), (ved advokat G. Cipressa)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved C. Berardis-Kayser og G. Gattinara, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afslaget på sagsøgerens ansøgning om erstatning som følge af, at Kommissionen angiveligt fremsendte en skrivelse vedrørende sagsøgeren til en advokat, der endnu ikke repræsenterede ham i denne sag.

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes.

Luigi Marcuccio bærer sine egne omkostninger og betaler Europa-Kommissionens omkostninger.

Luigi Marcuccio betaler Personaleretten 2 000 EUR.

____________

____________

1     EU C 311 af 13.10.2012, s. 16.