Language of document :

Civildienesta tiesas (trešās palātas) palātas 2013. gada 6. februāra rīkojums – Marcuccio/Komisija

(lieta F-67/12) 1

Civildienests – Ierēdņi – Prasība par zaudējumu atlīdzību – Prettiesiskums – Vēstules par sprieduma izpildi nosūtīšana prasītāja pārstāvim apelācijas tiesvedībā par šo spriedumu – Acīmredzami juridiski nepamatota prasība – Reglamenta 94. panta a) punkts

Tiesvedības valoda itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Luigi Marcuccio (Tricase, Itālija) (pārstāvis – G. Cipressa, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – C. Berardis-Kayser un M. G. Gattinara)

Priekšmets

Prasība atcelt lēmumu, ar kuru noraidīts prasītāja lūgums atlīdzināt zaudējumus saistībā ar to, ka atbildētāja prasītāju šajā lietā vēl nepārstāvošam advokātam esot nosūtījusi vēstuli saistībā ar prasītājuRezolutīvā daļa:prasību noraidīt kā acīmredzami juridiski nepamatotu;M. Marcuccio sedz savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus;M. Marcuccio samaksā Civildienesta tiesai EUR 2000.