Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence(tretji senat) z dne 6. februarja 2013 – Marcuccio proti Komisiji

(Zadeva F-67/12)1

(Javni uslužbenci – Uradniki – Odškodninska tožba – Nezakonitost – Dopis v zvezi z izvršitvijo sodbe, poslan zastopniku tožeče stranke v pritožbi zoper navedeno sodbo – Tožba, ki je očitno brez pravne podlage – Člen 94(a) Poslovnika)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Luigi Marcuccio (Tricase, Italija), (zastopnik: G. Cipressa, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: C. Berardis-Kayser, G. Gattinara, odvetnika)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe o zavrnitvi zahteve tožeče stranke za povračilo škode, ki naj bi nastala, ker je tožena stranka poslala dopis o morebitni vrnitvi na delo tožeče stranke in njene odgovore odvetniku, ki je tožečo stranko zastopal v številnih zadevah, ki pa mu ta ni podelila splošnega pooblastila.Izrek1.    Tožba se zavrne, saj je očitno brez vsakršne pravne podlage. 2.    L. Marcuccio nosi svoje stroške in se mu naloži plačilo stroškov Evropske komisije.3.    L. Marcuccio plača Splošnemu sodišču 2000 EUR.