Language of document :

Personalerettens kendelse (Tredje Afdeling) af 11. marts 2013 – Marcuccio mod Kommissionen

(Sag F-131/12)

(Personalesag – procesreglementets artikel 34, stk. 1 og 6 – stævning indgivet pr. fax inden for søgsmålsfristen – advokatens håndskrevne underskrift forskellig fra underskriften på originaleksemplaret af stævningen, som blev fremsendt pr. post – sagen for sent anlagt – åbenbart afvisningsgrundlag)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ved advokat G. Cipressa)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagens genstand

Påstand om annullation af afvisningen af at erstatte det tab, sagsøgeren har lidt som følge af hans pensionering, og påstand om erstatning.

Konklusion

Sagen afvises.

Luigi Marcuccio bærer sine egne omkostninger.