Language of document :

Civildienesta tiesas (trešās palāta) 2013. gada 11. marta rīkojums – Marcuccio/Komisija

(lieta F-131/12)

Civildienests – Reglamenta 34. panta 1. un 6. punkts – Prasības pieteikums, kas prasības celšanas termiņā nosūtīts pa faksu – Advokāta pašrocīgs paraksts, kas atšķiras no paraksta uz prasības pieteikuma oriģināla, kas nosūtīts pa pastu – Prasības novēlota iesniegšana – Acīmredzama nepieņemamība

Tiesvedības valoda itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Luigi Marcuccio (Trikase, Itālija) (pārstāvis – G. Cipressa, advokāts)Atbildētāja: Eiropas KomisijaPriekšmetsPrasība atcelt atteikumu atlīdzināt kaitējumu, kas prasītājam bija nodarīts, liekot viņam pensionēties, kam pievienota prasība par zaudējumu atlīdzībuRezolutīvā daļa:prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu;L. Marcuccio sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.