Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 11. marca 2013 – Marcuccio proti Komisiji

(Zadeva F-131/12)

(Javni uslužbenci – Člen 34, odstavka 1 in 6 Poslovnika – Vloga, vložena s telefaksom v roku za vložitev tožbe – Lastnoročni podpis odvetnika, ki se razlikuje od podpisa na originalni vlogi, poslani po pošti – Prepozno vložena tožba – Očitna nedopustnost)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Luigi Marcuccio (Tricase, Italija), (zatopnik: G. Cipressa, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisijaPredmet Predlog za razglasitev ničnosti zavrnilne odločbe za povrnitev škode, ki naj bi jo tožeča stranka utrpela zaradi upokojitve in odškodninski zahtevek.Izrek1.    Tožba se zavrže kot očitno nedopustna.2.    L. Marcuccio nosi svoje stroške.