Language of document :

2013 m. sausio 21 d. Kúria (Vengrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Kásler Árpád, Káslerné Rábai Hajnalka prieš OTP Jelzálogbank Zrt.

(Byla C-26/13)

Proceso kalba: vengrų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Kúria

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai (atsakovai kasaciniame procese): Kásler Árpád, Káslerné Rábai Hajnalka

Atsakovas (kasatorius): OTP Jelzálogbank Zrt.

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyvos 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais (toliau - direktyva) 4 straipsnio 2 dalis aiškintina taip, kad sutarties dėl užsienio valiuta išreikštos, tačiau faktiškai nacionaline valiuta suteiktos paskolos, kurią vartotojas turi grąžinti nacionaline valiuta, individualiai neaptarta sąlyga dėl valiutų keitimo kurso yra "pagrindinis sutarties dalykas"?

Jei atsakymas į šį klausimą būtų neigiamas, ar remiantis direktyvos 4 straipsnio 2 dalies antru sakiniu, valiutos pirkimo ir pardavimo kursų skirtumą reikia laikyti atlygiu, kurio adekvatumas suteiktai paslaugai negali būti jo nesąžiningumo vertinimo kriterijus? Ar šiuo atžvilgiu svarbu, ar tarp finansinės institucijos ir vartotojo faktiškai vykdomos valiutos keitimo operacijos?

2.    Jei direktyvos 4 straipsnio 2 dalį reikėtų aiškinti taip, kad nesvarbu, ką šiuo klausimu numato nacionalinė teisė, nacionalinis teismas taip pat turi teisę išnagrinėti šioje nuostatoje numatytų sutarties sąlygų nesąžiningumą, jei jos nėra pateikiamos aiškia ir suprantama kalba, ar tokį reikalavimą reikia suprasti kaip reiškiantį, kad pati sąlyga turi būti gramatiškai aiški ir suprantama vartotojui, ar vartotojui turi būti aiškūs ir suprantami taip pat ekonominiai šios sąlygos taikymo motyvai bei jos ryšys su kitomis sutarties sąlygomis?

3.    Ar direktyvos 6 straipsnio 1 dalis ir Teisingumo Teismo sprendimo Banco Español de Crédito (C-618/10) 73 punktas aiškintini taip, kad nacionalinis teismas neturi teisės vartotojo naudai pašalinti sutarties spragos, atsiradusios dėl nesąžiningos su vartotoju sudarytos paskolos sutarties standartinės sąlygos negaliojimo, pakeisdamas ar papildydamas atitinkamą sąlygą tais atvejais, kai, pripažinus ją negaliojančia, sutartis nebegali būti vykdoma remiantis likusiomis galioti sąlygomis? Ar šiuo atžvilgiu svarbu tai, kad nacionalinė teisė nustato, kaip užpildyti spragas, atsiradusias pripažinus sutarties sąlygą negaliojančia?

____________

1 - 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyva 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais (OL L 95, p. 29; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 2 t., p. 288).