Language of document :

Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 11ης Απριλίου 2013 [αιτήσεις του Sø- og Handelsretten (Δανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] - HK Danmark, ενεργούσα για λογαριασμό της Jette Ring κατά Dansk almennyttigt Boligselskab (C-335/11), HK Danmark, ενεργούσα για λογαριασμό της Lone Skouboe Werge κατά Dansk Arbejasgiverforening, ενεργούσα για λογαριασμό της Pro Display A/S, υπό εκκαθάριση (C-337/11)

(Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-335/11 και C-337/11) 

(Κοινωνική πολιτική − Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία - Οδηγία 2000/78/ΕΚ - Ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία - Άρθρα 1, 2, και 5 - Διαφορετική μεταχείριση λόγω αναπηρίας - Απόλυση - Ύπαρξη αναπηρίας - Απουσίες του εργαζoμένου λόγω της αναπηρίας του - Υποχρέωση προσαρμογών - Εργασία με μειωμένο ωράριο - Διάρκεια προθεσμίας προειδοποιήσεως)

Γλώσσα διαδικασίας: η δανική

Αιτούν δικαστήριο

Sø- og Handelsretten

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

HK Danmark, ενεργούσα για λογαριασμό της Jette Ring (C-355/11), HK Danmark, ενεργούσα για λογαριασμό της Lone Skouboe Werge (C-337/11)

κατά

Dansk almennyttigt Boligselskab DAB (C-335/11), Dansk Arbejasgiverforening, ενεργούσα για λογαριασμό της Pro Display A/S, υπό εκκαθάριση (C-337/11)

Αντικείμενο

Αιτήσεις προδικαστικής αποφάσεως - Sø- og Handelsret - Ερμηνεία των άρθρων 1, 2 και 5 της οδηγίας 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία (ΕΕ L 303, σ. 16) και της αποφάσεως του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-13/05, Chacón Navas - Απαγόρευση διακρίσεων λόγω αναπηρίας - Εθνική νομοθεσία που προβλέπει δικαίωμα του εργοδότη να απολύσει εργαζόμενο που έχει λάβει αποδοχές κατά τη διάρκεια απουσίας λόγω ασθενείας για συνολικά 120 ημέρες εντός 12 συναπτών μηνών - Έννοια της αναπηρίας - Άτομα με ελάττωση της λειτουργικής ικανότητας η οποία δεν καθιστά αναγκαία τη χρήση ειδικού εξοπλισμού αλλά συνίσταται αποκλειστικώς στην ανικανότητα εργασίας με πλήρες ωράριο - Εύλογες προσαρμογές για τα άτομα με ειδικές ανάγκες

Διατακτικό

Εμπίπτει στην "ειδική ανάγκη" κατά την έννοια της οδηγίας 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία, παθολογική κατάσταση που προκαλείται από ασθένεια ιατρικώς διαγνωσθείσα ως ιάσιμη ή ανίατη εφόσον, αφενός, η ασθένεια αυτή έχει ως αποτέλεσμα μειονεκτικότητα, οφειλόμενη, ιδίως, σε πάθηση σωματική, διανοητική ή ψυχική, η οποία σε συνδυασμό με διάφορους περιορισμούς μπορεί να παρακωλύσει την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή του συγκεκριμένου ατόμου στον επαγγελματικό βίο σε ισότιμη βάση με τους υπόλοιπους εργαζόμενους και, αφετέρου, η μειονεκτικότητα αυτή είναι μακροχρόνια. Η φύση των μέτρων που πρέπει να λάβει ο εργοδότης δεν είναι καθοριστική για να κριθεί αν η κατάσταση υγείας ενός ατόμου εμπίπτει στην έννοια αυτή.

Το άρθρο 5 της οδηγίας 2000/78 έχει την έννοια ότι η μείωση του ωραρίου εργασίας μπορεί να αποτελεί μέτρο προσαρμογής κατά την έννοια του άρθρου αυτού. Εναπόκειται στον εθνικό δικαστή να εκτιμήσει αν, υπό τις περιστάσεις των υποθέσεων των κυρίων δικών, η μείωση του ωραρίου εργασίας ως μέτρο προσαρμογής συνεπάγεται δυσανάλογη επιβάρυνση του εργοδότη.

Η οδηγία 2000/78 έχει την έννοια ότι αντιβαίνει σε αυτή εθνική διάταξη η οποία προβλέπει ότι ο εργοδότης μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας τηρώντας μειωμένη προθεσμία προειδοποιήσεως αν ο συγκεκριμένος εργαζόμενος με αναπηρία έχει απουσιάσει λόγω ασθενείας λαμβάνοντας μισθό για συνολικά 120 ημέρες κατά τους δώδεκα τελευταίους μήνες στην περίπτωση που οι απουσίες αυτές είναι αποτέλεσμα της παραλείψεως του εργοδότη να λάβει τα ενδεδειγμένα μέτρα σύμφωνα με την υποχρέωσή του να προβλέπει εύλογες προσαρμογές κατά το άρθρο 5 της οδηγίας αυτής.

Η οδηγία 2000/78 έχει την έννοια ότι αντιβαίνει σε αυτήν εθνική διάταξη η οποία προβλέπει ότι ο εργοδότης μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας με μειωμένη προθεσμία προειδοποιήσεως στην περίπτωση που ο συγκεκριμένος εργαζόμενος με αναπηρία έχει απουσιάσει λόγω ασθενείας λαμβάνοντας αποδοχές για συνολικά 120 ημέρες κατά τους δώδεκα τελευταίους μήνες στην περίπτωση που οι απουσίες αυτές είναι αποτέλεσμα της αναπηρίας του, εκτός εάν η διάταξη αυτή, επιδιώκοντας θεμιτό σκοπό, δεν υπερβαίνει το αναγκαίο μέτρο για την επίτευξη του, πράγμα που εναπόκειται στο αιτούν δικαστήριο να εκτιμήσει.

____________

1 - ΕΕ C 269 της 10.9.2011.