Language of document : ECLI:EU:F:2011:159

ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (πρώτο τμήμα)

της 28ης Σεπτεμβρίου 2011

Υπόθεση F‑42/07

Antonio Prieto

κατά

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

«Υπαλληλική υπόθεση — Υπάλληλοι — Διορισμός — Εσωτερικός διαγωνισμός δημοσιευθείς πριν από την 1η Μαΐου 2004 — Έκτακτος υπάλληλος εγγεγραμμένος στον πίνακα επιτυχόντων πριν από την 1η Μαΐου 2006 — Βαθμολογική κατάταξη — Άρθρο 5, παράγραφος 4, και άρθρο 13, παράγραφος 1, του παραρτήματος XIII του ΚΥΚ — Αποζημίωση γραμματείας — Προσφυγή εν μέρει προδήλως απαράδεκτη και εν μέρει προδήλως αβάσιμη»

Αντικείμενο:      Προσφυγή ασκηθείσα δυνάμει των άρθρων 236 ΕΚ και 152 ΕΑ, με την οποία ο A. Prieto ζητεί την ακύρωση της αποφάσεως του Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2006 με την οποία ορίστηκε δόκιμος υπάλληλος από 1ης Ιουλίου 2006, κατά το μέρος που η απόφαση αυτή τον κατατάσσει στον βαθμό AST 2, κλιμάκιο 3.

Απόφαση:      Η προσφυγή απορρίπτεται. Κάθε διάδικος φέρει τα δικά του δικαστικά έξοδα.

Περίληψη

1.      Υπάλληλοι — Πρόσληψη — Διορισμός σε βαθμό — Εισαγωγή νέας διαρθρώσεως σταδιοδρομιών με τον κανονισμό 723/2004 — Μεταβατικές διατάξεις βαθμολογικής κατατάξεως

(Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, άρθρο 31 § 1· παράρτημα XIII, άρθρα 5 § 4, 12 § 3 και 13 § 1· κανονισμός 723/2004 του Συμβουλίου)

2.      Υπάλληλοι — Πρόσληψη — Διορισμός σε βαθμό και κατάταξη σε κλιμάκιο — Μονιμοποίηση εκτάκτου υπαλλήλου

(Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, άρθρο 32· παράρτημα XIII, άρθρο 5 § 4· Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του Λοιπού Προσωπικού, άρθρο 8)

3.      Δίκαιο της Ένωσης — Αρχές — Προστασία της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης — Προϋποθέσεις — Συγκεκριμένες διαβεβαιώσεις εκ μέρους της διοικήσεως

1.      Το άρθρο 5, παράγραφος 4, του παραρτήματος XIII του Κανονισμού Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής: ΚΥΚ) αφορά τους εκτάκτους υπαλλήλους που είναι εγγεγραμμένοι «σε πίνακα υποψηφίων ικανών να μεταφερθούν σε άλλη κατηγορία», καθώς και εκείνους που είναι εγγεγραμμένοι «σε πίνακα επιτυχόντων υποψηφίων εσωτερικού διαγωνισμού». Μολονότι ένας διαγωνισμός «μεταφοράς σε άλλη κατηγορία» αποτελεί επίσης, ως εκ της φύσεώς του, εσωτερικό διαγωνισμό, η εν λόγω διάταξη πρέπει να ερμηνεύεται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να έχει αποτελεσματικότητα με το να αποφεύγεται, στο μέτρο του δυνατού, κάθε ερμηνεία που θα οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η διάταξη αυτή πλεονάζει. Πρόθεση του νομοθέτη ήταν να νοούνται ως «εσωτερικοί διαγωνισμοί» οι λεγόμενοι διαγωνισμοί μονιμοποιήσεως, οι οποίοι σκοπό έχουν να καθιστούν δυνατή, τηρουμένου του συνόλου των διατάξεων του ΚΥΚ που διέπουν την πρόσβαση στην ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση, τη μονιμοποίηση εκείνων των μελών του λοιπού προσωπικού που ήδη έχουν ορισμένη πείρα όσον αφορά το περί ου πρόκειται θεσμικό όργανο και που έχουν αποδείξει την ικανότητά τους να καταλάβουν τις προς κάλυψη θέσεις. Η ερμηνεία αυτή επιρρωννύεται από το γράμμα του άρθρου 5, παράγραφος 2, του παραρτήματος XIII του ΚΥΚ, το οποίο αναφέρει μόνο τους υπαλλήλους που είναι εγγεγραμμένοι «σε πίνακα υποψηφίων ικανών να μεταφερθούν σε άλλη κατηγορία», χωρίς να αναφέρει τους υπαλλήλους που είναι εγγεγραμμένοι «σε πίνακα επιτυχόντων υποψηφίων εσωτερικού διαγωνισμού». Μια τέτοια αναφορά δεν θα ήταν δικαιολογημένη, ακριβώς επειδή δεν υπάρχει λόγος να μονιμοποιηθούν μέλη του λοιπού προσωπικού που ήδη είναι μόνιμοι υπάλληλοι.

Για να έχει εφαρμογή το άρθρο 5, παράγραφος 4, του παραρτήματος XIII του ΚΥΚ, πρέπει να υπάρχει μετάβαση από «παλαιά κατηγορία» σε «νέα κατηγορία», κατά το πέρας είτε διαγωνισμού που οδηγεί στην κατάρτιση «πίνακα υποψηφίων ικανών να μεταφερθούν σε άλλη κατηγορία» είτε εσωτερικού διαγωνισμού μονιμοποιήσεως, ο οποίος είχε ως αποτέλεσμα μια τέτοια μεταφορά σε άλλη κατηγορία. Με τον τρόπο αυτόν, ο νομοθέτης απέστη, στο πλαίσιο της ασκήσεως της ευρείας διακριτικής ευχέρειας που διαθέτει σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις και με τα κριτήρια κατατάξεως, από τον γενικό κανόνα για την κατάταξη των προσλαμβανόμενων υπαλλήλων τον οποίο εισάγει το άρθρο 31, παράγραφος 1, του ΚΥΚ, όπως αυτό συμπληρώνεται με το άρθρο 12, παράγραφος 3, ή με το άρθρο 13, παράγραφος 1, του παραρτήματος XIII του ΚΥΚ, προκειμένου για τα πρόσωπα που ενεγράφησαν σε πίνακα επιτυχόντων πριν από την 1η Μαΐου 2006 και προσελήφθησαν, αντιστοίχως, μεταξύ της 1ης Μαΐου 2004 και της 30ής Απριλίου 2006 και μετά την 1η Μαΐου 2006, επιφυλάσσοντας το ευεργέτημα της κατατάξεως σε βαθμό άλλον από τον οριζόμενο στην προκήρυξη του διαγωνισμού μόνο σε όσα μέλη του λοιπού προσωπικού προσελήφθησαν ως δόκιμοι υπάλληλοι έχοντας ήδη ορισμένη πείρα όσον αφορά το περί ου πρόκειται θεσμικό όργανο και έχοντας αποδείξει, με τη συμμετοχή τους στους προαναφερθέντες διαγωνισμούς, ότι είναι ικανά να καταλάβουν θέσεις ανώτερης κατηγορίας.

(βλ. σκέψεις 48, 49, 54 και 55)

Παραπομπή:

ΓΔΕΕ: 6 Μαρτίου 1997, T‑40/96 και T-55/96, de Kerros και Kohn-Bergé κατά Επιτροπής, σκέψεις 45 και 46· 12 Νοεμβρίου 1998, T‑294/97, Carrasco Benítez κατά Επιτροπής, σκέψη 51

ΔΔΔΕΕ: 12 Μαΐου 2010, F‑13/09, Peláez Jimeno κατά Κοινοβουλίου, σκέψεις 40, 41, 46 και 47

2.      Το δίκαιο της Ένωσης δεν αναγνωρίζει ρητώς ούτε μια αρχή του ενιαίου της σταδιοδρομίας ούτε μια αρχή περί σταδιοδρομίας. Κατά μείζονα λόγο, η εξέλιξη της σταδιοδρομίας ενός εκτάκτου υπαλλήλου που μονιμοποιήθηκε δεν αναγνωρίζεται εν γένει από το δίκαιο της Ένωσης. Το άρθρο 32, τρίτο εδάφιο, του ΚΥΚ ορίζει μόνον ότι ο έκτακτος υπάλληλος διατηρεί την κατά κλιμάκιο αρχαιότητα που είχε αποκτήσει όταν μονιμοποιήθηκε.

To άρθρο 32 του ΚΥΚ και το άρθρο 8 του Καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του Λοιπού Προσωπικού, όπως ίσχυαν μέχρι τις 30 Απριλίου 2004, προέβλεπαν, για τους εκτάκτους υπαλλήλους, τη δυνατότητα να συνεχίσουν τη σταδιοδρομία τους ως μόνιμοι υπάλληλοι, σύμφωνα με τις διαδικασίες του ΚΥΚ και, στην περίπτωση αυτή, η κατά κλιμάκιο αρχαιότητα που είχε αποκτηθεί υπό την ιδιότητα του εκτάκτου υπαλλήλου διατηρούνταν αν το περί ου πρόκειται μέλος του λοιπού προσωπικού είχε μονιμοποιηθεί στον ίδιο βαθμό αμέσως μετά τη λήξη της περιόδου αυτής.

Παραμένει, αφενός, ότι οι προαναφερθείσες διατάξεις περιορίζονται να εγγυηθούν την κατά κλιμάκιο αρχαιότητα στον έκτακτο υπάλληλο που μονιμοποιήθηκε στον ίδιο βαθμό και, αφετέρου, ότι η συνέχεια της σταδιοδρομίας διασφαλίζεται σύμφωνα με τις διαδικασίες του ΚΥΚ. Τέλος, διαπιστώνεται ότι, κατ’ εξαίρεση από το άρθρο 5, παράγραφος 4, του παραρτήματος XIII του ΚΥΚ, το οποίο, ως μεταβατική διάταξη, πρέπει να ερμηνεύεται στενά, οι λοιπές διατάξεις του ΚΥΚ δεν αναγνωρίζουν στους εκτάκτους υπαλλήλους τη δυνατότητα να μονιμοποιηθούν στον βαθμό που είχαν αν ο βαθμός αυτός είναι ανώτερος εκείνου για τον οποίο δημοσιεύθηκε η προκήρυξη του διαγωνισμού στον οποίο πέτυχαν.

(βλ. σκέψεις 61, 69 και 70)

Παραπομπή:

ΔΔΔΕΕ: 5 Μαρτίου 2008, F-33/07, Toronjo Benitez κατά Επιτροπής, σκέψη 87

3.      Το δικαίωμα να αξιωθεί προστασία της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης εκτείνεται σε κάθε ιδιώτη που βρίσκεται σε κατάσταση από την οποία προκύπτει ότι η διοίκηση δημιούργησε σε αυτόν βάσιμες ελπίδες, παρέχοντάς του συγκεκριμένες διαβεβαιώσεις υπό τη μορφή συγκεκριμένων, ανεπιφύλακτων και συγκλινουσών πληροφοριών προερχόμενων από έγκριτες και αξιόπιστες πηγές.

Αντιθέτως, ουδείς δύναται να προβάλει παραβίαση της αρχής αυτής όταν δεν υπάρχουν συγκεκριμένες διαβεβαιώσεις που να του έχουν δοθεί από τη διοίκηση.

Μολονότι ηλεκτρονικό μήνυμα συναδέλφου του περί ου πρόκειται υπαλλήλου, το οποίο «βεβαιώνει ότι η κατάταξη θα γίνει στον ίδιο βαθμό/κλιμάκιο της κατατάξεως ως εκτάκτου υπαλλήλου» είναι συγκεκριμένη πληροφορία, παρά ταύτα η πληροφορία αυτή δεν προέρχεται από την αρμόδια για τους διορισμούς αρχή, η οποία είναι η μόνη εξουσιοδοτημένη να κατατάσσει τους υπαλλήλους.

(βλ. σκέψεις 98, 99, 101 και 102)

Παραπομπή:

ΓΔΕΕ: 19 Μαρτίου 2003, T-273/01, Innova Privat-Akademie κατά Επιτροπής, σκέψη 26· 11 Ιουλίου 2007, T-58/03, Centeno Mediavilla κ.λπ. κατά Επιτροπής, σκέψη 96

ΔΔΔΕΕ: 30 Σεπτεμβρίου 2010, F‑20/06, De Luca κατά Επιτροπής, σκέψη 102· 28 Οκτωβρίου 2010, F‑85/05, Sørensen κατά Επιτροπής, σκέψη 84