Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesgerichtshof (Germania) la 14 martie 2013 - Technische Universität Darmstadt/Eugen Ulmer KG

(Cauza C-117/13)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Bundesgerichtshof

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Technische Universität Darmstadt

Pârâtă: Eugen Ulmer KG

Întrebările preliminare

1)    Condițiile de achiziționare sau de licențiere în sensul articolului 5 alineatul (3) litera (n) din Directiva 2001/29/CE sunt aplicabile în cazul în care titularul de drepturi oferă instituțiilor menționate la acest articol încheierea unor contracte de licență privind utilizarea operei în condiții adecvate?

2)    Articolul 5 alineatul (3) litera (n) din Directiva 2001/29/CE autorizează statele membre să acorde instituțiilor dreptul de a digitaliza operele cuprinse în colecțiile lor în scopul de a pune la dispoziție aceste opere prin intermediul unor terminale?

3)    Drepturile prevăzute de statele membre în temeiul articolului 5 alineatul (3) litera (n) din Directiva 2001/29/CE pot fi extinse atât de mult încât utilizatorii terminalelor să aibă posibilitatea să imprime pe hârtie sau să stocheze pe un stick USB operele disponibile prin intermediul acestor terminale?

____________

1 - Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională (JO L 167, p. 10, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 230).