Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesgerichtshofs (Nemčija) 14. marca 2013 - Technische Universität Darmstadt proti Eugen Ulmer KG

(Zadeva C-117/13)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesgerichtshof

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Technische Universität Darmstadt

Tožena stranka: Eugen Ulmer KG

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali veljajo prodajni ali licenčni pogoji v smislu člena 5(3)(n) Direktive 2001/29/ES, če imetnik pravice tam navedenim institucijam ponuja sklenitev licenčnih pogodb o uporabi del pod primernimi pogoji?

Ali lahko države članice na podlagi člena 5(3)(n) Direktive 2001/29/ES institucijam priznajo pravico, da digitalizirajo dela, ki jih vsebujejo njihove zbirke, če je to potrebno, da se dajo ta dela na voljo na terminalih?

3.    Ali lahko pravice, ki jih predvidijo države članice v skladu s členom 5(3)(n) Direktive 2001/29/ES, segajo tako daleč, da lahko uporabniki dela, ki so dana na voljo na terminalih, natisnejo na papir ali shranijo na ključ USB?

____________

1 - Direktiva 2001/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 230).