Language of document :

2013 m. kovo 22 d. pareikštas ieškinys byloje Ispanijos Karalystė prieš Europos Sąjungos Tarybą

(Byla C-147/13)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Ispanijos Karalystė, atstovaujama S. Centeno Huerta ir E. Chamizo Llatas

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti 2012 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1260/2012, kuriuo įgyvendinamas su taikoma vertimo tvarka susijęs tvirtesnis bendradarbiavimas kuriant bendrą patentinę apsaugą, ir priteisti iš Europos Sąjungos Tarybos bylinėjimosi išlaidas.

Jei pirmasis reikalavimas nebūtų patenkintas, panaikinti 2012 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 1260/2012, kuriuo įgyvendinamas su taikoma vertimo tvarka susijęs tvirtesnis bendradarbiavimas kuriant bendrą patentinę apsaugą, 4 ir 5 straipsnius, 6 straipsnio 2 dalį ir 7 straipsnio 2 dalį ir priteisti iš Europos Sąjungos Tarybos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Nediskriminavimo principo pažeidimas, nes nustatyta sistema pažeidžia asmenų, kurių kalba yra ne anglų, prancūzų arba vokiečių, teises ir yra neproporcinga siekiamiems tikslams.

Teisinio pagrindo nebuvimas, nes 4 straipsniu reglamentuojama vertimo kilus ginčui tvarka, kuri nėra tiesiogiai susijusi su instrumento kalbiniu režimu, kaip numatyta SESV 118 straipsnio antroje pastraipoje.

Teisinio saugumo principo pažeidimas.

Sprendime Meroni įtvirtintos teismo praktikos nepaisymas, nes Europos patentų tarnybai pavesta administruoti kompensavimo sistemą (5 str.) skelbti vertimus (6 str. 2 d.).

Sąjungos teisės autonomijos principo pažeidimas, nes reglamento įsigaliojimas susietas su Susitarimo dėl Bendro patentų teismo įsigaliojimu.

____________

1 - OL L 361, p. 89.