Language of document :

Tožba, vložena 22. marca 2013 - Kraljevina Španija proti Svetu Evropske unije

(Zadeva C-147/13)

Jezik postopka: španščina

Stranki

Tožeča stranka: Kraljevina Španija (zastopnika: S. Centeno Huerta in E. Chamizo Llatas, agenta)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predlogi tožeče stranke

Uredba Sveta (EU) št. 1260/2012 z dne 17. decembra 2012 o izvajanju okrepljenega sodelovanja na področju uvedbe enotnega patentnega varstva v zvezi z veljavno ureditvijo prevajanja naj se razglasi za nično in Svetu naj se naloži plačilo stroškov.

Podredno, členi 4, 5, 6(2) in 7(2) Uredbe Sveta (EU) št. 1260/2012 z dne 17. decembra 2012 o izvajanju okrepljenega sodelovanja na področju uvedbe enotnega patentnega varstva v zvezi z veljavno ureditvijo prevajanja naj se razglasijo za nične in Svetu naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Kršitev načela prepovedi diskriminacije, in sicer zaradi vzpostavitve ureditve, ki je v škodo osebam, katerih jezik ni angleščina, francoščina ali nemščina, zaradi česar je ureditev nesorazmerna z želenim ciljem.

Neobstoj pravne podlage člena 4 za ureditev prevajanja v primeru spora, ki ne zadeva neposredno jezikovne ureditve za evropske pravice intelektualne lastnine, kot jo določa člen 118, drugi odstavek, PDEU.

Kršitev načela pravne varnosti.

Kršitev sodne prakse, kot izhaja iz sodbe Meroni, in sicer ker se Evropski patentni urad pooblašča za upravljanje sistema nadomestil (člen 5) in za objavo prevodov (člen 6(2)).

Kršitev načela avtonomnosti prava Unije, in sicer ker se uporaba Uredbe pogojuje z začetkom veljavnosti Sporazuma o Enotnem sodišču za patente.

____________

1 - UL L 361, str. 89.