Language of document :

Acțiune introdusă la 22 martie 2013 - Regatul Spaniei/Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

(Cauza C-146/13)

Limba de procedură: spaniola

Părțile

Reclamant: Regatul Spaniei (reprezentanți: E. Chamizo Llatas și S. Centeno Huerta, agenți)

Pârâți: Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Concluziile reclamantului

Declararea Regulamentului (UE) nr. 1257/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2012 de punere în aplicare a unei cooperări consolidate în domeniul creării unei protecții unitare prin brevet ca inexistent juridic sau, în subsidiar, anularea acestuia;

în subsidiar, anularea:

articolului 9 alineatul (1), în totalitate, și alineatul (2) din regulament, în termenii indicați la al cincilea motiv al acțiunii și

articolului 18 alineatul (2) din regulament, în totalitate, precum și a tuturor trimiterilor care figurează în regulament la o instanță unică pentru brevete ca sistem jurisdicțional al BEEU și ca izvor de drept al BEEU și

obligarea Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Atingerea adusă valorilor statului de drept prin stabilirea unei reglementări bazate pe un titlu emis de Oficiul European de Brevete, ale cărui acte nu sunt supuse controlului jurisdicțional.

Inexistența unui act al Uniunii și, în subsidiar, lipsa de temei juridic a regulamentului, ca urmare a lipsei măsurilor de garantare a protecției uniforme prevăzute la articolul 118 TFUE.

Abuzul de putere, ca urmare a utilizării cooperării consolidate în alte scopuri decât cele prevăzute în tratate.

Încălcarea articolului 291 alineatul (2) TFUE și, în subsidiar, încălcarea jurisprudenței Meroni, prin sistemul de fixare a taxelor anuale și de determinare a modului de repartizare a acestora.

Încălcarea jurisprudenței Meroni prin delegarea către Oficiul European de Brevete a anumitor sarcini administrative legate de brevetul european cu efect unitar.

Încălcarea principiilor autonomiei și uniformității în aplicarea dreptului Uniunii, ca urmare a sistemului de intrare în vigoare a regulamentului.

____________

1 - JO L 361, p. 1.