Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 24. dubna 2013 – Demeneix v. Komise

(Věc F-96/12)1

„Veřejná služba – Všeobecné výběrové řízení – Nezapsání na seznam uchazečů vhodných k přijetí – Podmínka týkající se pracovní zkušenosti – Rozsah posuzovací pravomoci“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Laurent Demeneix, (Brusel, Belgie), (zástupci: L. Levi a A. Blot, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: B. Eggers a M. G. Gattinara, zástupci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí výběrové komise EPSO/AD/207/11, kterým bylo potvrzeno rozhodnutí nezapsat žalobce na seznam uchazečů vhodných k přijetí, jelikož nesplnil některé zvláštní podmínky pro přijetí do uvedeného výběrového řízení a návrh na náhradu škodyVýrok rozsudkuŽaloba se zamítá.Laurent Demeneix ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.