Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 24.4.2013 – Demeneix v. komissio

(Asia F-96/12)1

(Henkilöstö – Avoin kilpailu – Varallaololuetteloon merkitsemättä jättäminen – Työkokemusta koskeva edellytys – Harkintavallan laajuus)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Laurent Demeneix, (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat L. Levi ja A. Blot)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: B. Eggers ja G. Gattinara)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus kilpailun EPSO/AD/207/11 valintalautakunnan sen päätöksen kumoamiseksi, jolla kantajan nimi jätettiin merkitsemättä varallaololuetteloon, koska hän ei täyttänyt tiettyjä kyseisen kilpailun erityisiä osallistumisedellytyksiä sekä vahingonkorvausvaatimus.

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Laurent Demeneix vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

____________

____________

1 EUVL C 343, 10.11.2012, s. 23.