Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 24 aprilie 2013 – Demeneix/Comisia

(Cauza F-96/12)1

(Funcție publică – Concurs general – Neînscriere pe lista de rezervă – Condiție privind experiența profesională – Întinderea puterii de apreciere)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Laurent Demeneix, (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: L. Levi și A. Blot, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: B. Eggers și G. Gattinara, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei comisiei de evaluare din cadrul concursului EPSO/AD/207/11 prin care se confirmă decizia de a nu înscrie reclamantul pe lista de rezervă întrucât acesta nu ar îndeplini anumite condiții specifice de admitere la concursul menționat și cerere de daune interese.DispozitivulRespinge acțiunea.Domnul Demeneix suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligat să suporte cheltuielile de judecată efectuate de Comisia Europeană.