Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu z 24. apríla 2013 – Demeneix/Komisia

(vec F-96/12)1

(Verejná služba – Verejné výberové konanie – Nezapísanie do zoznamu úspešných uchádzačov – Podmienka týkajúca sa odbornej praxe – Miera voľnej úvahy)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Laurent Demeneix (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: L. Levi a A. Blot, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: B. Eggers a G. Gattinara, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia výberovej komisie výberového konania EPSO/AD/207/11, ktorým bolo potvrdené rozhodnutie o nezapísaní žalobcu do zoznamu úspešných uchádzačov, pretože nespĺňal niektoré osobitné podmienky prihlásenia sa do daného výberového konania, ako aj návrh na náhradu škodyVýrok rozsudku1.    Žaloba sa zamieta.2.    L. Demeneix znáša vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania vynaložené Európskou komisiou.