Language of document :

Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 24 april 2013 – Demeneix mot kommissionen

(Mål F-96/12)(1 )

(Personalmål – Allmänt uttagningsprov – Beslut att inte uppta sökanden i förteckningen över godkända sökande – Villkor avseende yrkeserfarenhet – Kommissionens utrymme för skönsmässig bedömning)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Laurent Demeneix (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna L. Levi och A. Blot)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: B. Eggers och G. Gattinara)

Saken

Talan dels om ogiltigförklaring av uttagningskommitténs beslut att bekräfta beslutet att inte uppta sökanden i förteckningen över godkända sökande i uttagningsprovet EPSO/AD/207/11 på grund av att han inte uppfyllde vissa särskilda villkor för tillträde till nämnda uttagningsprov, dels om skadestånd.

Domslut

Talan ogillas.

Laurent Demeneix ska ersätta rättegångskostnaderna.

____________

____________

(1 ) EUT C 343, 10.11.2012, s. 23.