Language of document :

Определение на Съда на публичната служба от 9 април 2013 г. — De Brito Sequeira Carvalho/Комисия

(Дело F-126/12)1

Език на производството: френски

Председателят на трети състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.