Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 9 april 2013 – de Brito Sequeira Carvalho / Commissie

(Zaak F-126/12)1

Procestaal: Frans

De president van de Derde kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.

____________

____________

1 PB C 71 09/03/13 blz. 29.