Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 9. apríla 2013 – de Brito Sequeira Carvalho/Komisia

(vec F-126/12)1

Jazyk konania: francúzština

Predseda tretej komory nariadil výmaz veci.

____________

____________

1 Ú. v. EÚ C 71, 9.3.2013, s. 29.