Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence z dne 9. aprila 2013 – de Brito Sequeira Carvalho proti Komisiji

(Zadeva F-126/12)1

Jezik postopka: francoščina

Predsednik tretjega senata je odredil izbris zadeve.

____________

____________

1UL C 71, 9.3.2013, str. 29.