Language of document :

Personaldomstolens beslut av den 09/04/2013 – de Brito Sequeira Carvalho mot Kommissionen

(Mål F-126/12)(1 )

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på tredje avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.

____________

____________

1     EUT C 71, 09/03/13 s.29