Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 24 април 2013 г. — CB/Комисия

(Дело F-73/11)1

(Публична служба — Длъжностни лица — Конкурс на общо основание — Обявление за конкурс EPSO/AD/181/10 — Недопускане до изпитите)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: CB (Брюксел, Белгия) (представители: S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz и A. Blot, адвокати)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall, подпомаган от A. Dal Ferro, адвокат)

Предмет

Искане за отмяна на решение за недопускане на жалбоподателя до изпитите в конкурс EPSO/AD/181/10ДиспозитивОтхвърля жалбата.Осъжда Европейската комисия да понесе направените от нея съдебни разноски и да поеме половината от съдебните разноски, направени от CB.Осъжда CB да понесе половината от направените от него разноски.