Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 24. dubna 2013 – CB v. Komise

(Věc F-73/11)1

„Veřejná služba – Úředníci – Otevřené výběrové řízení – Oznámení o výběrovém řízení EPSO/AD/181/10 – Nepřipuštění k účasti na hodnotících zkouškách“

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: CB (Brusel, Belgie) (zástupci: S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz a A. Blot, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: M. J. Currall, zmocněnec, ve spolupráci s A. Dal Ferrem, advokátem)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí o nepřipuštění žalobce k hodnotícím zkouškám v rámci výběrového řízení EPSO/AD/181/10.Výrok rozsudkuŽaloba se zamítá.Evropská komise ponese vlastní náklady řízení a nahradí polovinu nákladů řízení vynaložených CB.CB ponese polovinu vlastních nákladů řízení.