Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 24.4.2013 – CB v. komissio

(Asia F-73/11)1

(Henkilöstö – Virkamiehet – Avoin kilpailu – Kilpailuilmoitus EPSO/AD/181/10 – Päätös olla hyväksymättä hakijaa arviointivaiheeseen)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: CB (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz ja A. Blot)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamies: J. Currall, avustajanaan asianajaja A. Dal Ferro)

Oikeudenkäynnin kohde

Kumoamiskanne päätöksestä olla hyväksymättä kantajaa avoimen kilpailun EPSO/AD/181/10 arviointivaiheeseen.

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Euroopan komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan puolet CB:n oikeudenkäyntikuluista.

CB vastaa puolesta omia oikeudenkäyntikulujaan.

____________

____________

1 EUVL C 282, 24.9.2011, s. 53.