Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2013. gada 24. aprīļa spriedums – CB/Komisija

(lieta F-73/11) 1

Civildienests – Ierēdņi – Atklāts konkurss – Paziņojums par konkursu EPSO/AD/181/10 – Nepielaišana pie novērtēšanas pārbaudījumiem

Tiesvedības valoda angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: CB (Brisele, Beļģija) (pārstāvji S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz un A. Blot, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji J. Currall, pārstāvis, kam palīdz A. Dal Ferro, advokāts)

Priekšmets

Prasība atcelt lēmumu nepielaist prasītāju konkursa EPSO/AD/181/10 novērtēšanas pārbaudījumiemRezolutīvā daļa:prasību noraidīt;Eiropas Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzina pusi no CB tiesāšanās izdevumiem;CB sedz pusi no saviem tiesāšanās izdevumiem.