Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 24 april 2013 – CB / Commissie

(Zaak F-73/11)1

„Openbare dienst – Ambtenaren – Algemeen vergelijkend onderzoek – Aankondiging van vergelijkend onderzoek EPSO/AD/181/10 – Niet-toelating tot beoordelingstests”

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: CB (Brussel, België), (vertegenwoordigers: S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz en A. Blot, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall, gemachtigde, bijgestaan door A. Dal Ferro, advocaat)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit om de verzoekende partij niet toe te laten tot de beoordelingstests van vergelijkend onderzoek EPSO/AD/181/10

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

De Europese Commissie draagt haar eigen kosten en wordt verwezen in de helft van de kosten van CB.

CB zal de helft van zijn eigen kosten dragen.

____________

____________

1 PB C 282 24/09/11 blz. 53.