Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu z 24. apríla 2013 – CB/Komisia

(vec F-73/11)1

(Verejná služba – Úradníci – Verejné výberové konanie – Oznámenie o výberovom konaní EPSO/AD/181/10 – Nepripustenie na hodnotiace skúšky)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: CB (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz a A. Blot, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall, splnomocnený zástupca, za právnej pomoci A. Dal Ferro, advokát)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia o nepripustení žalobcu na hodnotiace skúšky v rámci verejného výberového konania EPSO/AD/181/10Výrok rozsudku1.    Žaloba sa zamieta.2.    Európska komisia znáša vlastné trovy konania a je povinná nahradiť polovicu trov konania, ktoré vynaložil CB.3.    CB znáša polovicu svojich trov konania.