Language of document :

Personaldomstolens (tredje avdelningen) dom av den 24 april 2013 – CB mot kommissionen

(Mål F-73/11)(1 )

(Personalmål – Tjänstemän – Allmänt uttagningsprov – Meddelande om uttagningsprov EPSO/AD/181/10 – Nekat tillträde till utvärderingstesterna)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: CB (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz och A. Blot)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall, biträdd av advokaten A. Dal Ferro)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av beslutet att bevilja sökanden tillträde till utvärderingstesterna inom ramen för uttagningsprovet EPSO/AD/181/10.

Domslut

Talan ogillas.

Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader och ersätta hälften av CB:s rättegångskostnader.

CB ska bära hälften av sina rättegångskostnader.

____________

____________

(1 ) EUT C 282, 24.9.2011, s 53