Language of document : ECLI:EU:F:2011:119

TARNAUTOJŲ TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS

2011 m. liepos 14 d.

Byla F‑98/07

Nicole Petrilli

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pagalbiniai sutartininkai –Terminuota sutartis – Taisyklės, kuriose numatytas maksimalus nenuolatinių darbuotojų įdarbinimo Komisijos tarnybose laikotarpis – Sprendimas, kuriuo atsisakoma pratęsti sutartį – Neteisėtumas – Žalos atlyginimo dydis – Vertinimas ex æquo et bono“

Dalykas:      Pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius pareikštas ieškinys, kuriuo N. Petrilli prašo panaikinti 2007 m. liepos 20 d. Komisijos sprendimą atmesti jos prašymą pratęsti pagalbinės sutartininkės darbo sutartį ir priteisti iš Komisijos žalos atlyginimą.

Sprendimas:      Pagal 2009 m. sausio 29 d. Tarnautojų teismo sprendimą Petrilli prieš Komisiją (F‑98/07) Komisijos ieškovei mokėtinos piniginės kompensacijos suma yra 12 097,43 euro su palūkanomis, apskaičiuotomis taikant dviem procentiniais punktais padidintą nagrinėjamu laikotarpiu taikytiną palūkanų normą, kurią Europos Centrinis Bankas nustatė savo pagrindinėms refinansavimo operacijoms. Komisija padengia visas bylinėjimosi išlaidas, susijusias su proceso stadija iki minėto 2009 m. sausio 29 d. sprendimo paskelbimo, savo pačios bylinėjimosi išlaidas ir pusę ieškovės išlaidų, susijusių su vėlesne proceso stadija. Ieškovė padengia pusę savo pačios išlaidų, susijusių su proceso stadija po minėto 2009 m. sausio 29 d. sprendimo paskelbimo.

Santrauka

Pareigūnai – Ieškinys – Ieškinys dėl žalos atlyginimo – Skundžiamo neteisėto akto panaikinimas – Tinkamas neturtinės žalos atlyginimas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsniai)

Neteisėto akto panaikinimas pats savaime gali būti adekvatus ir iš principo pakankamas atlyginimas už bet kokią neturtinę žalą, kurią galėjo sukelti šis aktas, nebent ieškovas įrodytų, jog patyrė neturtinę žalą, kuri gali būti atsieta nuo panaikinimą pagrindžiančio neteisėtumo ir kuri šiuo panaikinimu negali būti visiškai atlyginta.

(žr. 28 punktą)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1987 m. liepos 8 d. Sprendimo Hochbaum ir Rawes prieš Komisiją, 44/85, 77/85, 294/85 ir 295/85, 22 punktas; 1990 m. vasario 7 d. Sprendimo Culin prieš Komisiją, C‑343/87, 27 ir 28 punktai.

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2004 m. lapkričio 9 d. Sprendimo Montalto prieš Tarybą, T‑116/03, 127 punktas; 2006 m. birželio 6 d. Sprendimo Girardot prieš Komisiją, T‑10/02, 131 punktas.

Bendrojo Teismo praktika: 2010 m. gruodžio 9 d. Sprendimo Komisija prieš Strack, T‑526/08 P, 58 punktas.

Tarnautojų teismo praktika: 2008 m. gegužės 8 d. Sprendimo Suvikas prieš Tarybą, F‑6/07, 151 punktas.