Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2013. május 16-i ítélete – de Pretis Cagnodo és Trampuz de Pretis Cagnodo kontra Bizottság

(F-104/10. sz. ügy)

(Közszolgálat – Szociális biztonság – Súlyos betegség – Fogalom – Kórházi ellátás – Költségek viselése – A kifizetőhivatal általi közvetlen kifizetés – A tisztviselők személyzeti szabályzatában a szállásköltségekre vonatkozó felső határ hiánya – Túlzott számlázás esetén a biztosított előzetes tájékoztatására irányuló kötelezettség)Az eljárás nyelve: olaszFelekFelperesek: Mario Alberto de Pretis Cagnodo és Serena Trampuz de Pretis Cagnodo (Trieszt, Olaszország) (képviselő: C. Falagiani ügyvéd)Alperes: Európai Bizottság (képviselők: J. Currall és D. Martin meghatalmazottak, A. Dal Ferro ügyvéd)Az ügy tárgyaA felperes házastársának kórházi ellátásával összefüggő költségek 100%-ának megtérítését elutasító határozat megsemmisítése iránti kérelem.Az ítélet rendelkező részeA Közszolgálati Törvényszék

tség)Az eljárás nyelve:

olasz

FelekFelperesek: Mario Alberto de Pretis Cagnodo és Serena Trampuz de Pretis Cagnodo (Trieszt, Olaszország) (képviselő: C. Falagiani üg

yvéd)Alperes: Európai Bizottság (képviselők: J. Currall és D. Martin meghatalmazottak, A. Dal Ferro üg

yvéd)Az ügy t

árgyaA felperes házastársának kórházi ellátásával összefüggő költségek 100%-ának megtérítését elutasító határozat megsemmisítése iránti kér

elem.Az ítélet rendelkező

részeA Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti az isprai (Olaszország) kifizetőhivatalnak a 2009. október 1-jei 10. sz. kifizetési bizonylatból kitűnő azon határozatát, amely szerint M. A. de Pretis Cagnodónak kell viselnie az S. Trampuz de Pretis Cagnodo túlzottnak minősített szállásköltségei jogcímén kiszámlázott 28 800 euro összeget.A Közszolgálati Törvényszék a keresetet fennmaradó részében elutasítja.A Közszolgálati Törvényszék az Európai Bizottságot kötelezi saját költségeinek, valamint az M. A. de Pretis Cagnodo és S. Trampuz de Pretis Cagnodo részéről felmerült költségeknek a viselésére.