Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice din 16 mai 2013 – de Pretis Cagnodo și Trampuz de Pretis Cagnodo/Comisia

(Cauza F-104/10)1

(Funcție publică – Securitate socială – Boală gravă – Noțiune – Spitalizare – Suportarea cheltuielilor – Plată directă de către biroul lichidatorului – Lipsa unor plafoane în DGA pentru cheltuielile de cazare – Obligația de informa în prealabil persoana afiliată în cazul unei facturări excesive)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamanți): Mario Alberto de Pretis Cagnodo și Serena Trampuz de Pretis Cagnodo (Trieste, Italia) (reprezentant: C. Falagiani, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Currall și D. Martin, agenți, și A. Dal Ferro, avocat)

Obiectul

Cerere de anulare a unei decizii prin care se refuză rambursarea integrală a cheltuielilor legate de spitalizarea soției reclamantului.DispozitivulAnulează decizia Biroului lichidatorului din Ispra (Italia), astfel cum rezultă din borderoul de plată nr. 10 din 1 octombrie 2009, de a imputa domnului de Pretis Cagnodo suma de 28 800 de euro reprezentând cheltuieli de cazare a doamnei Trampuz de Pretis Cagnodo considerate excesive.Respinge în rest acțiunea.Comisia Europeană suportă ansamblul propriilor cheltuieli de judecată și este obligată să suporte ansamblul cheltuielilor de judecată efectuate de domnul de Pretis Cagnodo și de doamna de Trampuz Pretis Cagnodo.