Language of document :

Rozsudek Tribunálu ze dne 12. dubna 2013 – Artisjus v. Komise

(Věc T-411/08)1

„Hospodářská soutěž – Kartelové dohody – Autorská práva k veřejnému provozování uměleckých děl prostřednictvím internetu, družicového vysílání a kabelového přenosu – Rozhodnutí, kterým se konstatuje porušení článku 81 ES – Rozdělení zeměpisného trhu – Dvoustranné dohody mezi vnitrostátními organizacemi pro kolektivní správu – Jednání ve vzájemné shodě vylučující možnost udělení licencí pro více území a více repertoárů – Důkaz – Presumpce neviny“

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület (Budapešť, Maďarsko) (zástupci: Z. Hegymegi-Barakonyi, P. Vörös a M. Horányi, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: F. Castillo de la Torre a V. Bottka, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na částečné zrušení rozhodnutí Komise C (2008) 3435 final ze dne 16. července 2008 o řízení o použití článku 81 [ES] a článku 53 Dohody o EHP (věc COMP/C2/38.698 – CISAC)

Výrok rozsudku

Článek 3 rozhodnutí Komise C (2008) 3435 final ze dne ze dne 16. července 2008 o řízení o použití článku 81 [ES] a článku 53 Dohody o EHP (věc COMP/C2/38.698 – CISAC) se zrušuje v rozsahu, v němž se týká Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület.Článek 4 odst. 2 a 3 uvedeného rozhodnutí se zrušuje v rozsahu, v němž odkazuje na článek 3, pokud se jedná o Artisjus.Evropské komisi se ukládá náhrada nákladů řízení ve věci samé.Artisjus a Komise ponesou vlastní náklady související s řízení o předběžném opatření.