Language of document :

Arrest van he12 april 2013 – Artisjus/Commissie

(Zaak T-411/08)1

(„Mededinging – Mededingingsregelingen – Auteursrechten betreffende openbare uitvoering van muziekwerken via internet, satelliet en kabel – Beschikking houdende vaststelling van inbreuk op artikel 81 EG – Verdeling van geografische markt – Bilaterale overeenkomsten tussen nationale auteursrechtenorganisaties – Onderling afgestemd feitelijk gedrag waarbij mogelijkheid van verlenen van multiterritoriale licenties en multirepertoirelicenties wordt uitgesloten – Bewijs – Vermoeden van onschuld”)Procestaal: EngelsPartijenVerzoekende partij: Artisjus Magyar

ilaterale overeenko

msten tus

sen nationale auteursrechtenorganisaties – Onderling afgestemd feitelijk gedrag waarbij mogelijkheid van verlenen van multiterritoriale licenties en multirepertoireli

ocedure op grond van artikel 81 [EG] en artikel 53 van de EER-Overeenkomst (Zaak COMP/C2/38.698 – CISAC)Dictum

Artikel 

3 van beschikking C (2008) 3435 definitief van de Commissie van 16 juli 2008 betreffende een procedure op grond van artikel 81 [EG] en artikel 53 van de EER-Overeenkomst (Zaak COMP/C2/38.698 – CISAC) wordt nietig verklaard voor zover het bet

rekking

heeft op Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület.Artikel 4, leden 2 en 3, van deze beschikking wordt nietig verklaard voor zover het verwijst naar artikel 3 daarvan en betrekking heeft op Artisjus.De Europese Commissie wordt verwezen in de kosten van de procedure in de hoofdzaak.Artisjus en de Commissie zullen elk hun eigen kosten betreffende de procedure in kort geding dragen.