Language of document :

Hotărârea Tribunalului din 12 aprilie 2013 – Artisjus/Comisia

(Cauza T-411/08)1

(„Concurență – Înțelegeri – Drepturi de autor privind execuția publică a operelor muzicale prin internet, prin satelit și retransmisia prin cablu – Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 81 CE – Împărțirea pieței geografice – Acorduri bilaterale între societățile de gestiune colectivă naționale – Practică concertată care exclude posibilitatea de a acorda autorizații multiteritorii și multirepertoriu – Probă – Prezumția de nevinovăție”)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület (Budapesta, Ungaria) (reprezentanți: Z. Hegymegi-Barakonyi, P. Vörös și M. Horányi, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: F. Castillo de la Torre și V. Bottka, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare în parte a Deciziei C(2008) 3435 final a Comisiei din 16 iulie 2008 privind o procedură în conformitate cu articolul 81 [CE] și cu articolul 53 din Acordul privind SEE (cazul COMP/C2/38.698 – CISAC)Dispozitivul1)    Anulează articolul 3 din Decizia C(2008) 3435 final a Comisiei din 16 iulie 2008 privind o procedură în conformitate cu articolul 81 [CE] și cu articolul 53 din Acordul privind SEE (cazul COMP/C2/38.698 – CISAC), în ceea ce privește Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület.2)    Anulează articolul 4 alineatele (2) și (3) din decizia menționată, în măsura în care se referă la articolul 3 din aceasta, în ceea ce privește Artisjus.3)    Obligă Comisia Europeană la plata cheltuielilor de judecată aferente procedurii principale.4)    Artisjus și Comisia suportă, fiecare, propriile cheltuieli de judecată aferente procedurii măsurilor provizorii.