Language of document :

Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 12.4.2013 – SOZA v. komissio

(Asia T-413/08)1

(Kilpailu – Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt – Tekijänoikeudet, jotka koskevat musiikkiteosten julkista esittämistä internetin, satelliitin ja kaapelin välityksellä – Päätös, jolla EY 81 artiklan rikkominen todetaan – Maantieteellisten markkinoiden jakaminen – Kahdenväliset sopimukset kansallisten tekijänoikeusjärjestöjen välillä – Yhdenmukaistettu menettelytapa, joka sulkee pois mahdollisuuden myöntää lisenssejä monilla eri alueilla ja moniin eri teosvalikoimiin – Näyttö – Syyttömyysolettama)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Slovenský ochranný Zväz Autorský pre práva k hudobným dielam (SOZA) (Bratislava, Slovakia) (edustaja: asianajaja M. Favart)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: F. Castillo de la Torre, A. Biolan ja J. Bourke)

Väliintulija, joka tukee kantajan vaatimuksia: International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC) (Neuilly-sur-Seine, Ranska) (edustajat: asianajajat J.-F. Bellis ja K. Van Hove)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne, jossa on kyse [EY] 81 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan mukaisesta menettelystä 16.7.2008 tehtyä komission päätöstä K(2008) 3435 lopullinen (Asia COMP/C2/38.698 – CISAC) koskevasta osittaisesta kumoamisvaatimuksesta

Tuomiolauselma

[EY] 81 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan mukaisesta menettelystä 16.7.2008 tehdyn komission päätöksen K(2008) 3435 lopullinen (Asia COMP/C2/38.698 – CISAC) 3 artikla kumotaan siltä osin kuin se koskee Slovenský ochranný Zväz Autorský pre práva k hudobným dielamia (SOZA).

Kanne hylätään muilta osin.

Euroopan komissio velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________

____________

1 EUVL C 301, 22.11.2008.