Language of document :

Hotărârea Tribunalului din 12 aprilie 2013 – SOZA/Comisia

(Cauza T-413/08)1

(„Concurență – Înțelegeri – Drepturi de autor privind execuția publică a operelor muzicale prin internet, prin satelit și retransmisia prin cablu – Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 81 CE – Împărțirea pieței geografice – Acorduri bilaterale între societățile de gestiune colectivă naționale – Practică concertată care exclude posibilitatea de a acorda autorizații multiteritorii și multirepertoriu – Probă – Prezumția de nevinovăție”)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Slovenský ochranný Zväz Autorský pre práva k hudobným dielam (SOZA) (Bratislava, Slovacia) (reprezentant: M. Favart, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: F. Castillo de la Torre, A. Biolan și J. Bourke, agenți)

Intervenientă în susținerea reclamantei: International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC) (Neuilly-sur-Seine, Franța) (reprezentanți: J.-F. Bellis și K. Van Hove, avocați)

Obiectul

Cerere de anulare în parte a Deciziei C(2008) 3435 final a Comisiei din 16 iulie 2008 privind o procedură în conformitate cu articolul 81 [CE] și cu articolul 53 din Acordul privind SEE (cazul COMP/C2/38.698 - CISAC)DispozitivulAnulează articolul 3 din Decizia C(2008) 3435 final a Comisiei din 16 iulie 2008 privind o procedură în conformitate cu articolul 81 [CE] și cu articolul 53 din Acordul privind SEE (cazul COMP/C2/38.698 - CISAC), în măsura în care vizează Slovenský ochranný Zväz Autorský pre práva k hudobným dielam (SOZA).Respinge în rest acțiunea.Obligă Comisia Europeană la plata cheltuielilor de judecată.