Language of document :

Rozsudek Tribunálu ze dne 12. dubna 2013 – SIAE v. Komise

(Věc T-433/08)1

„Hospodářská soutěž – Kartelové dohody – Autorská práva k veřejnému provádění hudebních děl prostřednictvím internetu, satelitu a kabelového vysílání – Rozhodnutí, kterým se konstatuje porušení článku 81 ES – Rozdělení zeměpisného trhu – Dvojstranné dohody mezi vnitrostátními organizacemi pro kolektivní správu – Jednání ve vzájemné shodě vylučující možnost udělit multiteritoriální a multirepertoárové licence – Důkaz – Presumpce neviny“

Jednací jazyk: italština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Società italiana degli autori ed editori (SIAE) (Řím, Itálie) (zástupci: M. Siragusa, L. Vullo a S. Valentino, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: V. Di Bucci a F. Castillo de la Torre, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na částečné zrušení rozhodnutí Komise C (2008) 3435 final ze dne 16. července 2008 v řízení podle článku 81 [ES] a článku 53 Dohody o EHP (věc COMP/C2/38.698 – CISAC).

Výrok rozsudku

Článek 3 rozhodnutí Komise C (2008) 3435 final ze dne 16. července 2008 v řízení podle článku 81 [ES] a článku 53 Dohody o EHP (věc COMP/C2/38.698 – CISAC) se zrušuje v rozsahu, v němž se týká Società italiana degli autori ed editori (SIAE).    Článek 4 odst. 2 uvedeného rozhodnutí se zrušuje v rozsahu, v němž se týká SIAE.    Ve zbývající části se žaloba zamítá.Evropské komisi se ukládá náhrada nákladů v hlavním řízení.SIAE a Komise ponesou každá vlastní náklady vynaložené v řízení o předběžném opatření.